اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان
خدا آفرین
منو
بيشتر
منو صفحات عمودي
اخبار
نشست «کتاب خوان کتابخانه ای» در کتابخانه عمومی خداآفرین
اجرای ویژه برنامه های روز جهانی کودک در کتابخانه عمومی خاقانی خداآفرین
کارگاه آموزشی مربیان مهدکودک در کتابخانه عمومی خداآفرین
نشست «کتاب خوان» در کتابخانه عمومی خاقانی خمارلو
نشست «کتاب خوان» در کتابخانه عمومی خاقانی خمارلو
بيشتر
متون عمومي

رئيس اداره شهرستان:
حميد كوهي اصل

كتابخانه عمومي
خدا آفرين

بيشتر

نشاني: تبريز - خ آزادي - چهارراه لاله - كتابخانه مركزي تبريز - اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي 
تلفن: 4406479 و 4406481(0411) دورنگار4406481(0411)      پست الكترونيك : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پيامك : 1000100035
اين پورتال توسط روابط عمومي مديريت و به روزرساني مي شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما