اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هوراند
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
برپایی ایستگاه نقاشی با موضوع احسان و نیکوکاری توسط کتابخانه عمومی ولایت هوراند
معرفی و جمع خوانی کتاب «غدیر» توسط کتابخانه عمومی ولایت هوراند
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی ولایت هوراند
نشست کتاب‌خوان و جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
نشست جمع خوانی در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
بيشتر
متون عمومي
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما