اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هوراند
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه  عمومی ولایت شهرستان هوراند
برگزاری «نشست کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی ولایت هوراند
قصه گویی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
برگزاری نشست «جمع خوانی» در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی ولایت هوراند
بيشتر
متون عمومي
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما