اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بناب
منو
بيشتر
اخبار
برگزاری نشست «کتاب‌خوان کتابخانه ای» در کتابخانه عمومی شهید مدرس بناب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی کوثر بناب
برگزاری نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی شهید مدرس بناب
برگزاری نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی کوثر بناب
جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدرس
بيشتر
متون عمومي
 
دریافت لیست کتابخانه های نهادی استان آذربایجان شرقی

رئیس اداره شهرستان :
علی قانع

کتابخانه های عمومی 
شهرستان بناب
آیت ا... شهید مدرس (ره)
کوثر
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما