اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بناب
منو
بيشتر
اخبار
کتاب «زیبا صدایم کن» توسط کتابخانه کوثر بناب جمع خوانی شد
نشست کتاب‌خوان توسط کتابخانه شهید مدرس بناب برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید مدرس بناب برگزار شد
برگزاری نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی کوثر بناب
برگزاری نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید مدرس بناب
بيشتر
متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
علی قانع

کتابخانه های عمومی 
شهرستان بناب
آیت ا... شهید مدرس (ره)
کوثر
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما