اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
سراب
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در کتابخانه عمومی شیخ ولی الله اشراقی سراب
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شاه قاسم انوار
نشست «کتاب‌خوان کتابخانه ای» در کتابخانه عمومی شهدای فرکوش
نشست «کتاب‌خوان کتابخانه ای» در کتابخانه عمومی شهدای فرکوش
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی بوستان دانش مهربان
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 
دریافت لیست کتابخانه های نهادی استان آذربایجان شرقی

رئيس اداره شهرستان :
سيد هادي بني فاطمه

بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما