اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
سراب
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
بخشدار مهربان از کتابخانه عمومی بوستان دانش مهربان بازدید کرد
برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه شیخ ولی الله اشراقی سراب
برگزاری نشست کتاب‌خوان توسط کتابخانه عمومی شیخ ولی الله اشراقی
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سراب برگزار شد
برگزاری نشست کتاب خوان محله ای توسط کتابخانه عمومی شیخ ولی اله اشراقی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئيس اداره شهرستان :
سيد هادي بني فاطمه

بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.