اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
کلیبر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری نشست هایکتاب‌خوان مدرسه ای و کتابخانه ای توسط کتابخانه علی بن ابیطالب(ع)
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی حکیم نباتی کلیبر
کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، میزبان برنامه های ویژه فرهنگی شدند
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع)
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئيس اداره شهرستان :
فرامرز  يعقوبي

بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.