اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هریس
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری نشست قصه گویی در كتابخانه امام صادق(ع) هريس
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام صادق(ع)
برگزاری دو نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی فاطمیه(س) بخشایش
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی امام صادق(ع) برگزار شد
برگزاری نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای توسط کتابخانه صبا جانقور
کتابخانه خیرساز شهید محمدرضا فخیمی هریس افتتاح شد
نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی خواجه محمد خوشنام
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه صبا جانقور
برگزاری نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر زرنق
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

سرپست اداره شهرستان
مهناز عابدي

كتابخانه هاي عمومي 
شهرستان هريس

بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.