اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
عجب شیر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری دو نشست کتاب خوان مدرسه ای توسط کتابخانه شهید رجایی
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
«قصه گویی» و «آموزش تکنیک های خلاصه نویسی» توسط کتابخانه شهید رجائی عجب شیر
برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه شهید رجائی عجب شیر
نشست معرفی کتاب و شعرخوانی در کتابخانه شهید رجائی عجبشیر
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئيس اداره شهرستان :
جعفر حليمي

كتابخانه هاي عمومي
شهرستان عجب شير
شهيد رجايي
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.