| صفحه نخست  |  واحدهاي ستادي اداره كل  |  كتابخانه هاي استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |   معرفي كتاب  |نتايج مسابقات| شيوه نامه خريد و معرفي منابع | پايگاه مقاومت بسيج| دانلود | مقالات
اطلس كتابخانه هاي ايران

كاربر گرامي؛
اطلاعات اين صفحه
در حال تكميل شدن است.| امور كتابخانه ها |

| شرايط عضويت در كتابخانه ها |  دستور العمل اداره كتابخانه ها  |  دستور العمل امانت منابع  | دستورالعمل استفاده از نسخ خطي | كتابخانه هاي شبانه روزي |

| امور منابع |

|  استفاده از طرح كتاب من   |  اهداي كتاب و منابع به كتابخانه ها   |   دستورالعمل بخش نشريات   |   دستورالعمل منابع ديداري و شنيداري  | بخش منابع مرجع |

| امور اداري و مالي|
                   
 
نشاني: تبريز - خ آزادي - چهارراه لاله - كتابخانه مركزي تبريز - اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي
دفتر مديركل: 4406480(0411)  روابط عمومي : 4406479       كتابخانه مركزي تبريز: 4435651   كدپستي: 5178736345
  
دورنگار: 4406481(0411) پست الكترونيك : P.R@tabrizpl.ir سامانه پيامك : 1000100035
اين پورتال توسط روابط عمومي مديريت و به روزرساني مي شود.