| صفحه نخست  |  کتابخانه های استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |نتایج مسابقات| شیوه نامه خرید و معرفی منابع | پایگاه مقاومت بسیج| دانلود |
اخبار
برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در هفته آخر بهمن‌ماه
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته آخر بهمن ماه ۱۳۹۷، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در هفته چهارم بهمن‌ماه
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۱۸ بهمن
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۱۷ بهمن
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۱۶ بهمن
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 16 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


بيشتر
بيشتر
:: جستجوی کتاب در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و کشور   از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید


منو


اخبار
برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در هفته آخر بهمن‌ماه
برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در هفته چهارم بهمن‌ماه
برنامه‌های ۱۸ بهمن
 • 1397/11/18 پنجشنبه برنامه‌های ۱۸ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۷ بهمن
 • 1397/11/17 چهارشنبه برنامه‌های ۱۷ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۶ بهمن
 • 1397/11/16 سه‌شنبه برنامه‌های ۱۶ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 16 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۵ بهمن
 • 1397/11/15 دوشنبه برنامه‌های ۱۵ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 15 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در هفته سوم بهمن‌ماه
برنامه‌های ۱۱ بهمن
 • 1397/11/11 پنجشنبه برنامه‌های ۱۱ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 11 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۰ بهمن
 • 1397/11/10 چهارشنبه برنامه‌های ۱۰ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 10 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۹ بهمن
 • 1397/11/9 سه‌شنبه برنامه‌های ۹ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 9 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۸ بهمن
 • 1397/11/8 دوشنبه برنامه‌های ۸ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 8 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۷ بهمن
 • 1397/11/7 يكشنبه برنامه‌های ۷ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 7 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در هفته دوم بهمن‌ماه
برنامه‌های ۴ بهمن
 • 1397/11/4 پنجشنبه برنامه‌های ۴ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 4 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳ بهمن
 • 1397/11/3 چهارشنبه برنامه‌های ۳ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 3 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲ بهمن
 • 1397/11/2 سه‌شنبه برنامه‌های ۲ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 2 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱ بهمن
 • 1397/11/1 دوشنبه برنامه‌های ۱ بهمن
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 1 بهمن ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳۰ دی
 • 1397/10/30 يكشنبه برنامه‌های ۳۰ دی
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 30 دی ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
ویژه برنامه‌های «سوگ گل یاس» در کتابخانه‌های عمومی کشور
برنامه‌های ۲۹ دی
 • 1397/10/29 شنبه برنامه‌های ۲۹ دی
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز شنبه 29 دی ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
اخبار قبلی


modir@tabrizpl.ir

زمان
يكشنبه 28 بهمن 1397

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دفتر مدیرکل: 34406480(041)  روابط عمومی : 34406484       کتابخانه مرکزی تبریز: 34435651   کدپستی: 5178736345
  
دورنگار: 34406481(041) پست الکترونیک : P.R@iranpl.ir سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.