اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هشترود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی بصیرت نظرکهریزی
برگزاری نشست کتابخوان توسط کتابخانه بصیرت نظرکهریزی
برگزاری نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی پرفسور هشترودی
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، میزبان برنامه های ویژه فرهنگی شدند
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
پری اسدی

کتابخانه های عمومی
هشترود

بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.