اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بناب
منو
بيشتر
اخبار
جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی کوثر بناب
قصه گویی در کتابخانه عمومی شهید مدرس  بناب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
جمع خوانی کتاب توسط کتابخانه شهید مدرس بناب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی بمناسبت شهادت حضرت رقیه(س)
بيشتر
متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
علی قانع

کتابخانه های عمومی 
شهرستان بناب
آیت ا... شهید مدرس (ره)
کوثر
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.