اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بستان آباد
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
:.اخبار
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی حکمت برگزار شد
نشست «کتاب‌خوان تخصصی» توسط کتابخانه عمومی شهید داننده برگزار شد
کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، میزبان برنامه های ویژه فرهنگی شدند
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش برگزار شد
جمع خوانی کتاب توسط کتابخانه عمومی آیت الله شهیدی تیکمه داش
نشست کتاب خوان ویژه «عفاف و حجاب» برگزار شد
نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی
برگزاری نشست مشاوره و روانشناسی در کتابخانه عمومی شهید داننده
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
ریحانه خاکزاد
کتابخانه های عمومی
بستان آباد
آیت الله شهیدی (ره)
حکمت
شهید داننده
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.