اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هوراند
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی ولایت هوراند
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
برگزاری نشست جمع خوانی کتاب و مسابقه نقاشی توسط کتابخانه ولایت هوراند
بيشتر
متون عمومي
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.