اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
آذرشهر
منو
بيشتر
اخبار اخبار
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه امام علی (ع)
نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه امام علی (ع) قاضی جهان
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی
نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه امام علی(ع) قاضی جهان
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی
بيشتر
متون عمومي

رئيس اداره شهرستان :
محمد اسد زاده

كتابخانه هاي آذرشهر

الزهرا (س)
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.