اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
تبریز
منو
بيشتر
اخبار
نشست «کتاب‌خوان کتابخانه¬ای» در کتابخانه عمومی شهید مدنی تبریز برگزار شد
نشست «کتاب‌خوان» در کتابخانه عمومی علامه امینی برگزار شد
نشست «کتاب‌خوان کتابخانه ای» در کتابخانه عمومی تربیت
نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی نور باسمنج برگزار شد
برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
برگزاری نشست «کتاب خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی تربیت تبریز
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی تربیت تبریز
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما