اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بستان آباد
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
:.اخبار
برگزاری نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی حکمت بستان آباد
برگزاری نشست «کتاب خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آباد
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان بستان آباد
اهدای کتاب و قفسه به روستای کرگان قدیم شهرستان بستان آباد
نشست «کتابخوان کتابخانه ای» در کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی
برگزاری نشست «کتاب خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش
برگزاری نشست «کتاب خوان کتابخانه ای» در کتابخانه‌ی عمومی شهید داننده بستان آباد
نشست کتابخوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی آیت الله شهیدی(ره) تیکمه داش
برگزاری نشست «کتاب خوان مدرسه ای» در مدرسه پروین اعتصامی
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی آیت الهک شهیدی(ره) تیکمه داش
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 
دریافت لیست کتابخانه های نهادی استان آذربایجان شرقی

رئیس اداره شهرستان :
ریحانه خاکزاد
کتابخانه های عمومی
بستان آباد
آیت الله شهیدی (ره)
حکمت
شهید داننده
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما