| صفحه نخست  |  واحدهای ستادی اداره کل  |  کتابخانه های استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |نتایج مسابقات| شیوه نامه خرید و معرفی منابع | پایگاه مقاومت بسیج| دانلود |
اخبار
برنامه‌های ۲۵ مهر
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 25 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲۴ مهر
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 24 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲۳ مهر
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 23 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲۲ مهر
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 22 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲۱ مهر
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز شنبه 21 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


بيشتر
بيشتر
:: جستجوی کتاب در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و کشور   از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید


منو


اخبار
برنامه‌های ۲۵ مهر
 • 1397/7/25 چهارشنبه برنامه‌های ۲۵ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 25 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۴ مهر
 • 1397/7/24 سه‌شنبه برنامه‌های ۲۴ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 24 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۳ مهر
 • 1397/7/23 دوشنبه برنامه‌های ۲۳ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 23 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۲ مهر
 • 1397/7/22 يكشنبه برنامه‌های ۲۲ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 22 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۱ مهر
 • 1397/7/21 شنبه برنامه‌های ۲۱ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز شنبه 21 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
گرامیداشت سالروز عصای سفید در خانه یارِ مهربان
برنامه های 19 مهر
 • 1397/7/19 پنجشنبه برنامه های 19 مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 19 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۸ مهر
 • 1397/7/18 چهارشنبه برنامه‌های ۱۸ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 18 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۷ مهر
 • 1397/7/17 سه‌شنبه برنامه‌های ۱۷ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 17 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۵ مهر
 • 1397/7/15 يكشنبه برنامه‌های ۱۵ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 15 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۴ مهر
 • 1397/7/14 شنبه برنامه‌های ۱۴ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز شنبه 14 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
تدارکِ کتابخانه‌های عمومی کشور برای روز ملی کودک
برنامه‌های ۱۲ مهر
 • 1397/7/12 پنجشنبه برنامه‌های ۱۲ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 12 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۱ مهر
 • 1397/7/11 چهارشنبه برنامه‌های ۱۱ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 11 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۰ مهر
 • 1397/7/10 سه‌شنبه برنامه‌های ۱۰ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 10 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۹ مهر
 • 1397/7/9 دوشنبه برنامه‌های ۹ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 9 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۸ مهر
 • 1397/7/8 يكشنبه برنامه‌های ۸ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 8 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۷ مهر
 • 1397/7/7 شنبه برنامه‌های ۷ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز شنبه 7 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
همنشینی کتابخانه و مدرسه با بویِ ماه مهر
برنامه‌های ۵ مهر
 • 1397/7/5 پنجشنبه برنامه‌های ۵ مهر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 5 مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
اخبار قبلیزمان
چهارشنبه 25 مهر 1397


نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دفتر مدیرکل: 34406480(041)  روابط عمومی : 34406484       کتابخانه مرکزی تبریز: 34435651   کدپستی: 5178736345
  
دورنگار: 34406481(041) پست الکترونیک : P.R@iranpl.ir سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما