اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
چاراویماق
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری نشست «کتاب خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی یادگار امام (ره)
برگزاری نشست «کتاب خوان کتابخانه ای» در کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
 برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» در مدرسه کول تپه ای چاراویماق
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 
دریافت لیست کتابخانه های نهادی استان آذربایجان شرقی

رئیس اداره شهرستان:
عبادی

کتابخانه های عمومی
شهرستان چاراویماق
یادگار امام (ره)
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما