فهرست
متون عمومي
بيشتر
تبریز 2018
با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی انجام گرفت؛ معرفی تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 در کتابخانه پروین اعتصامی کتابخانه پروین اعتصامی تبریز با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، با ارائه اقلام تبلیغاتی به اعضای این کتابخانه در راستای تبلیغ تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 اقدام نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابخانه پروین اعتصامی تبریز با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، با ارائه اقلام تبلیغاتی به اعضای این کتابخانه در راستای تبلیغ تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 اقدام نمود.
در راستای نامگذاری تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 و معرفی هر چه بیشتر جاذبه های گردشگری و اماکن و ابنیه تاریخی تبریز به دانشجویان، دانش آموزان، کودکان و اعضای کتابخانه عمومی پروین اعتصامی، اقلام تبلیغاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامل پوستر و کتابچه ی معرفی اماکن تاریخی و گردشگری شهر تبریز، بروشور معرفی شهر تبریز و کتاب شعر و رنگ آمیزی ویژه کودکان به کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز اهدا شد.
ساعت
دوشنبه 1 بهمن 1397